Usługi

OFERUJEMY USŁUGI:
- stomatologia zachowawcza
- estetyka
- endodoncja
- protetyka
- ortodoncja
- pedodoncja
- implantologia
- periodontologia
- higiena jamy ustnej
- wybielanie
- profilaktyka zaciskania i ścierania zębów


GWARANCJA
Na wykonywane przez nas usługi medyczne otrzymują Państwo 36 miesięczną gwarancję. Aby uśmiech był piękny i zdrowy zalecamy wizyty w gabinecie higieny stomatologicznej co 6 miesięcy. Wizyty te są warunkiem gwarancji. W przeciwnym wypadku gwarancja ulega skróceniu do 12 miesięcy. Leczenie endodontyczne (kanałowe) nie jest objęte gwarancją.
·    stałe uzupełnienia protetyczne( mosty, korony, licówki) - gwarancja wynosi 3 lata
·    protezy częściowe i całkowite- 3 lata gwarancji
·    szyny terapeutyczne i relaksacyjne- 1 rok gwarancji
·    implanty - 10 lat gwarancji na wszczep (5 lat gwarancji producenta i 5 lat gwarancji Kliniki Dentist)
·    protetyka na implancie- 3 lata gwarancji 

W przypadku wykonanych prac protetycznych, gwarancja uzyskuje ważność wraz z zakończeniem realizacji planu leczenia protetycznego zaleconego przez lekarza.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:
·    nieszczęśliwych wypadków
·    niedostatecznej higieny jamy ustnej
·    braku przestrzegania zaleceń lekarza oraz braku okresowych kontroli co 6 miesięcy
·    naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
Warunki gwarancji mogą zostać ograniczone w sytuacji bardzo złego stanu higieny jamy ustnej Pacjenta, który wynika ze świadomego zaniedbania i nie stosowania się do zaleceń lekarza i higienistki stomatologicznej.

DENTIST SMILE DESIGNERS
W Klinice Dentist od 12 lat pracuje wewnętrzny zespół specjalistów nazwany przez nas Dentist Smile Designers. Zajmuje się on zintegrowanym planowaniem i projektowaniem leczenia estetycznego oraz zmianą uśmiechów naszych pacjentów. Każdy z nich przechodzi szczegółową konsultację, w której uczestniczy min. zespół lekarzy wraz z technikiem dentystycznym. Zdjęcia fotograficzne, wykonane w trakcie spotkań konsultacyjnych przenoszone są do komputera, gdzie tworzony jest plan leczenia i projekt uśmiechu pacjenta (DSD- Digital Smile Design). Na podstawie analizy komputerowej, technik dentystyczny wykonuje nawoskowanie modeli diagnostycznych. Następnie zaplanowane kształty zębów przenoszone są do jamy ustnej pacjenta (tzw. moke up), dzięki czemu lekarz i pacjent mogą przedyskutować, w którym kierunku przy projektowaniu uśmiechu będą podążać i na bieżąco wprowadzać zmiany.