25.05.2017

25-27.05.2017- I Kongres PAPS- Iława

W ramach I Kongresu Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej Higienistka Małgorzata Stec poprowadziła warsztaty nt. "Zęby na sto lat życia. ABC profilaktyki w gabinecie XXI wieku. Wraz z Lek.stom. Joanną Steinder wygłosiły również wykład nt. " ABC prawidłowych powierzchni stycznych. Rola lekarza. Rola higienistki.


http://paps.org.pl/i-kongres-paps/

https://www.facebook.com/AkademiaPAPS/videos/445843625773793/