13.10.2016

13-14.10.2016- I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej-Kraków

W ramach I Kongresu Turystyki Medycznej w Krakowie  Dr Maciej Żarow wygłosił wykład nt. Mozliwości krakowskiej stomatologii XXI w i oczekiwań turystyki dentystycznej.


http://www.turystykamedyczna.krakow.pl/

http://convention.krakow.pl/hot/202769,223,komunikat,i_krakowski_kongres_turystyki_medycznej.html

http://www.icekrakow.pl/aktualnosci/i-krakowski-kongres-turystyki-medycznej,25126,3