05.07.2016

12 Sympozjum YSA - Young Scientist Association - Wiedeń-9 - 10.06.2016

W dniach 9-10.06. na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu odbyło się po raz 12 Sympozjum YSA, na którym Dr Maciej Żarow wygłosił jeden z głównych wykładów.