05.07.2016

GC Restorative Board - Leuven (Belgium)-29.02 - 01.03.2016

Uczestnictwo doktora Macieja Żarowa w pracach nad tworzeniem nowych materialów dla stomatologii estetycznej.