Przejdź do treści
dr. Maciej Żarow

dr Maciej Żarow

założyciel i lekarz Kliniki Dentist

www.maciejzarow.pl

Od roku 1999 prowadzi Klinikę Stomatologii Estetycznej Dentist w Krakowie oraz Centrum Kursów Podyplomowych Dentist, w którym prowadzi kursy z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej. Ukończył Wydział Stomatologii, Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie, Węgry (1995).

W roku 2003 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „Ocena pośrednich wypełnień kompozytowych w przypadku znacznego zniszczenia zębów bocznych”. W 2005 roku ukończył specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 1998-2005 pracował w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii Zachowawczej CMUJ w Krakowie (2003-2004 jako p/o kierownika Zakładu).

Od roku 1999 prowadzi Praktykę Prywatną Dentist w Krakowie oraz Centrum Kursów Podyplomowych Dentist, w którym prowadzi kursy z zakresu endodoncji i stomatologii estetycznej.

W roku 2003 otrzymał stypendium International Association of Dental Research dla młodych naukowców, w ramach którego odbył Honorary Visiting Appointment na Uniwersytetach w Leeds i Manchester, gdzie prowadził prace w zakresie mostów adhezyjnych oraz odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym.

Jest autorem ponad 80 prac ogłoszonych drukiem. Od wielu lat jest wykładowcą na kongresach naukowych w Polsce i zagranicą, w tym dla programów podyplomowych master z Endodoncji i Stomatologii Estetycznej Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Chieti (Włochy).

W latach 2012- 2016 redaktor naczelny czasopisma Medycyna Praktyczna Stomatologia. Członek rady naukowej następujących czasopism: Stomatology Edu Journal, Endodontology, Official publication of Indian Endodontic Society (IES), Medical Tribune Stomatologia, Endodoncja w praktyce, Asysta dentystyczna, Magazyn Stomatologiczny (2005-2011).

Od roku 2020 redaktor naczelny czasopisma Quintessence dla lekarzy stomatologów. Autor bestsellera wydawniczego dla stomatologów: pt” Endoprotetyka – przewodnik dla praktyki” (Wydawnictwo Quintessence Int, 2013) wydanej w językach polskim, rosyjskim (2014), angielskim (2016), francuskim (2017), chorwackim (2017) i chińskim (2019). W roku 2020 wydał kolejną książkę zatytułowaną „ Licówki – Fantazja, Ryzyko, Sukces” (wydaną po angielsku w 2022 roku).

Honorowy członek międzynarodowej grupy badawczej w zakresie stomatologii odtwórczej „Style Italiano”. Członek aktywny Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE). Certyfikowany członek European Society of Cosmetic Dentistry (od 2019 roku), członek zarządu ESCD oraz koordynator ds/ działalności międzynarodowej. Absolwent curriculum edukacyjnego dr Johna Koisa w Seattle (2012-2019).

Social Media

Aktualności